Q & A

Q: Là nó an toàn để nhận được một bức thư hoặc một bộ sản phẩm từ Trung Quốc?

MỘT: Từ phân tích trước đó, chúng ta biết coronaviruses không tồn tại lâu dài trên các vật thể, chẳng hạn như bộ sản phẩm.

Delivery within 3-10 working days